MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4
Bài giảng: Unit 12: What does your father do – Lesson 3
Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Tiểu học Cát Linh.

Nguồn: HANOITV.