MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5
Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast – Lesson 3
Giáo viên: Dương Thị Thúy Ngọc – Tiểu học Thanh Xuân Trung.

Nguồn: HANOITV.