MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6
Bài giảng: Unit 8 – Sports and games – Lesson 3 – A closes look 2
Giáo viên: Bùi Thị Nguyên Ngọc – THCS Ngọc Thụy.

Nguồn: HANOITV.