MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7
Bài giảng: Unit 8 – Films – Lesson 3: A closer look 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Phương – THCS Nguyễn Tri Phương.

Nguồn: HANOITV.