MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9
Bài giảng: Unit 8: Tourism (Lesson 5 – Listening)
Giáo viên: Quang Thị Hoàn – THCS Đống Đa.

Nguồn: HANOITV.