Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu phiên bản sử dụng tại trường tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 1527/BGDĐT-CNTT về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT. Đây là phần mềm trực tuyến trên mạng Internet duy nhất tại địa chỉ http://truong.csdl.moet.gov.vn và được đưa vào sử dụng thống nhất (miễn phí) trên toàn ngành (trường, Phòng, Sở và Bộ GDĐT) phục vụ công tác quản lý ngành hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông” (gọi tắt là CSDL MN-PT).

Sau đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu phiên bản sử dụng tại trường tiểu học:

Để tải tài liệu hướng dẫn Click chột vào biểu tượng “Hiện cửa sổ nhỏ mới” hoặc tải về Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.