Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2 và giai đoạn 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3732/KH-UBND về thực hiện việc sắp xếp giai đoạn 2 (2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030) Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (có điều chỉnh).

Theo đó, đối với huyện Ngọc Hồi việc sáp nhập các trường học được thực hiện cụ thể như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.