14 nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 của ngành giáo dục huyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 28/9/2018, Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quý III/2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2018; Hội nghị thảo luận, thống nhất những nội dung sau:

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Lan Hương.

1. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018 tại Báo cáo số 94/BC-PGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quý III/2018; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

2. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 theo Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 02/4/2018 của Phòng GD&ĐT.

3. Phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, người dân thực hiện việc dồn, ghép các điểm trường theo lộ trình triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW([1]); tuyên truyền các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế([2]). Truyền thông về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại các địa phương.

4. Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, đặc biệt đối với các trường có tổ chức bếp ăn tập thể, dịch vụ căn tin trường học. Đối với Trường TH Lê Văn Tám tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phụ huynh mang cơm đến cho con em, tuy nhiêm phải thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo VSATTP; Trường MN Bờ Y tổ chức tuyên truyền vận động phụ huynh (điểm trường thôn Măng Tôn) dừng ngay việc đặt cơm cho con em tại quán khi chưa rõ nguồn gốc thực phẩm, chưa đảm bảo các điều kiện VSATTP, kiểm tra báo cáo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ can thiệp kịp thời.

5. Tăng cường các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống bạo lực học đường; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt các quy định Luật ATGT, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp phân luồng học sinh sau tan trường, đặc biệt đối với các trường khu vực thị trấn. Quan tâm đến vấn đề vệ sinh, nước sạch; công tác an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường.

Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành triển khai trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ – nguồn Internet.

6. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng các trang mạng xã hội đúng mục đích, phù hợp, văn minh; tuyệt đối không bình luận, chia sẻ các nội dung liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi chưa nắm rõ thông tin chính xác; không lợi dụng các mạng xã hội để bình luận, đánh giá, bôi nhọ danh dự, đời tư của người khác.

7. Các trường Tiểu học, THCS tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo theo tinh thần tại Công văn số 316/PGDĐT ngày 02/10/2018 của Phòng GD&ĐT.

8. Các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia([3]) từng bước rà soát hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo thời gian, đúng quy định; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận.

9. Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trường học, tạo mối quan hệ thân thiện giữa các đồng nghiệp, giữa giáo viên với học sinh, phụ huynh, người dân và môi trường.

10. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo.

11. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát động các phong trào thi đua nhân các ngày Lễ lớn trong quý IV/2018.

12. Xây dựng biên chế trường lớp, học sinh theo hướng dẫn Quy hoạch trường lớp giai đoạn 2018-2025 tính đến năm 2030 ([4]) các đơn vị cần rà soát, dự đoán sát với thực tế, đồng thời đáp ứng với các điều kiện, tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

13. Kết thúc Hội nghị công chức, viên chức, hoàn thiện kế hoạch năm học 2018-2019 để triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị. Đối với các các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 15/10/2018.

14. Triển khai thực hiện đúng quy định các khoản thu – chi tại đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 280/PGDĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2018-2019, tránh xảy ra tình trạng lạm thu, thu – chi không đúng quy định, gây thắc mắc, phiền hà trong nhân dân. Chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh của đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại tại đơn vị hoặc vượt cấp.

[1] Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Ngọc Hồi về triển khai thực hiện Chương trình số-53CTr/TU ngày 21/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.

[2] Kế hoạch số 1190/KH-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi thực hiện Chương trình số 137-CTr/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá V thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”; Chương trình phối hợp số 12/CTPH-SGDĐT-UBMTTQ ngày 28/02/2018 của Sở GD&ĐT và UBMTTQVN tỉnh về thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.

[3] Kế hoạch số 33/KH-SGDĐT ngày 4/7/2016 của Sở GD&ĐT về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

[4] Hướng dẫn số 08/HD-PGDĐT ngày 04/10/2018 của Phòng GD&ĐT.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.