Cảnh báo về việc mượn danh phòng CNTT để triển khai các phần mềm tại các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng chức năng phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum vừa có cảnh báo tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc bị một số công ty phần mềm mượn danh để trục lợi  với những nội dung như sau:

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của một số đơn vị cơ sở, hiện nay có một số công ty phần mềm mượn danh phòng Công nghệ thông tin Sở để triển khai các phần mềm quản lý trường học tại các đơn vị.

Về vấn đề này, Sở GDĐT Kon Tum thông tin như sau:

Hiện nay, Phòng chức năng phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Sở là Phòng Khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin, không phải phòng Công nghệ thông tin.

Trong suốt thời gian qua, Phòng chức năng chỉ đồng ý cho Viettel Kon Tum, VNPT Kon Tum triển khai miễn phí phần mềm Quản lý trường học (SMAS) đến các đơn vị trên cơ sở thỏa thuận với nhà trường.

Ngoài ra, phòng không giới thiệu cho bất kỳ Công ty phần mềm nào triển khai phần mềm ở các đơn vị.

Nếu trong trường hợp cần triển khai phần mềm nào, phòng chức năng sẽ tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản gửi đến các đơn vị.

Trong trường hợp các đơn vị tự triển khai phần mềm, các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác và an toàn về mặt thông tin.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.