Chủ tịch UBND huyện phê duyệt DS thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành GDĐT năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/7/2021, ông Nguyễn Chí Tường – Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi đã ký Quyết định số 1325/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Chi tiết như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.