Bài 22: Vần iêm, yêm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Bài 22: Vần iêm, yêm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Tiếng Việt – Lớp 1 Bài giảng: vần iêm, yêm Giáo viên: Trần Thu Trang – Trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.   Nguồn bài giảng: VTV7
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH | 10H00 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH | 10H00 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh Giáo viên: Lê Thị Hồng Đăng – THCS Long Biên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 7 Bài giảng: Thêm trạng ngữ cho câu (Tiết 2) Giáo viên: Phạm Kiều Mi – THCS Ngọc Hồi. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | VĂN BẢN: VƯỢT THÁC (VÕ QUẢNG) | 8H30 NGÀY 01.04.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | VĂN BẢN: VƯỢT THÁC (VÕ QUẢNG) | 8H30 NGÀY 01.04.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Vượt thác – Võ Quảng Giáo viên: Lê Thị Kim Phương – THCS Thành Công. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Đại số: Phương trình bậc hai một ẩn và luyện tập Giáo viên: Nghiêm Lê Châu Giang – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | 10H00 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | 10H00 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Hình học: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giáo viên: Phạm Thị Kim Huệ – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 09H15 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | ĐẠI SỐ: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 09H15 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 7 Bài giảng: Đại số: Khái niệm về biểu thức đại số Giáo viên: Trần Quang Hiếu – THCS Mai Động. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 6 | HÌNH HỌC | 08H30 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | HÌNH HỌC | 08H30 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Hình học Giáo viên: Ứng Tuấn Minh – THCS Mạc Đĩnh Chi. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 5 | THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 20H30 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 5 | THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 20H30 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 5 Bài giảng: Thể tích của một hình Giáo viên: Hoàng Thu Hà – Tiểu học Nghĩa Tân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4 Bài giảng: So sánh hai phân số cùng mẫu số Giáo viên: Tường Thị Thúy – Tiểu học Tân Mai. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 9: English in the world – Lesson 1: Getting Started Giáo viên: Lê Thị Ánh Hồng – THCS Tam Khương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8: English Speaking Countries – Lesson 4: Skills 1 Giáo viên: Lưu Tú Oanh – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8: Films Lesson 4 – Skills 1: Reading and Speaking Giáo viên: Phạm Thị Thanh Xuân – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 13: What do you do in your free time? Lesson 1 Giáo viên: Lê Thị Ngọc Bích – Tiểu học La Thành. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1 Giáo viên: Đinh Thị Thu Hòa – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 8 Bài giảng: Câu cầu khiến Giáo viên: Trần Thị Kim Liên – THCS Nguyễn Du. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 7 Bài giảng: Thêm trạng ngữ cho câu Giáo viên: Phạm Kiều Mi – THCS Ngọc Hồi. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 6 Bài giảng: Tiếng việt: So sánh ( tiết 2) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Tập đọc: Tiếng rao đêm Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Tập đọc: Bè xuôi sông La Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Hình học: Tứ giác nội tiếp Giáo viên: Nguyễn Minh Thắm – THCS Thanh Xuân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Đại số: Giải toán bằng cách lập phương trình Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – THCS Yên Sở. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Các em xem lại đề bài 3 và bài 4 tại phần mô tả dưới đây: Bài toán 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE⊥BC tại...
MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Tính chất cơ bản của phân số Giáo viên: Nguyễn Thị Lan – THCS Thành Công. Nguồn: HANOITV.
Trang 4 / 6« Đầu...«23456 »