MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 8: Tourism (Lesson 5 – Listening) Giáo viên: Quang Thị Hoàn – THCS Đống Đa. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8 – English Speaking Countries – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Dương Hoàng Linh – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Phương – THCS Nguyễn Tri Phương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8 – Sports and games – Lesson 3 – A closes look 2 Giáo viên: Bùi Thị Nguyên Ngọc – THCS Ngọc Thụy. Nguồn: HANOITV.  
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast – Lesson 3 Giáo viên: Dương Thị Thúy Ngọc – Tiểu học Thanh Xuân Trung. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do – Lesson 3 Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Tiểu học Cát Linh. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN | 20H30 NGÀY 25.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN | 20H30 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Công dân Giáo viên: Tô Thị Thanh Thủy – Tiểu học Thái Thịnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | TỨC CẢNH PÁC BÓ | 10H00 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | TỨC CẢNH PÁC BÓ | 10H00 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Tức cảnh Pác Pó Giáo viên: Nguyễn Đức Tâm An – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | Ý NGHĨA CỦA VĂN CHƯƠNG | 9H15 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | Ý NGHĨA CỦA VĂN CHƯƠNG | 9H15 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 7 Bài giảng: Ý nghĩa của văn chương Giáo viên: Vũ Minh Phương – THCS Vĩnh Quỳnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TIẾNG VIỆT: SO SÁNH (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TIẾNG VIỆT: SO SÁNH (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Tiếng Việt: So sánh (Tiết 1) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÂU KỂ: AI THẾ NÀO | 19H45 NGÀY 25.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÂU KỂ: AI THẾ NÀO | 19H45 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Luyện từ và câu – Câu kể: Ai thế nào? Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 9 Bài giảng: Đại số: Phương trình bậc hai một ẩn Giáo viên: Lương Thị Liên – THCS Thái Thịnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 4 Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số. Giáo viên: Chu Thanh Thảo – Tiểu học Quan Hoa (Hà Nội). Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 10H00 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 10H00 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Hình học: Tính chất đường phân giác của tam giác Giáo viên: Cai Việt Long – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 9H15 NGÀY 24.3.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 9H15 NGÀY 24.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 7 Bài giảng: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Giáo viên: Ngô Minh Tuấn – THCS Nghĩa Tân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: PHÂN SỐ BẰNG NHAU | 8H30 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: PHÂN SỐ BẰNG NHAU | 8H30 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Phân số bằng nhau Giáo viên: Hoàng Thị Hạnh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 5 | DIỆN TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | 20H30 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 5 | DIỆN TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | 20H30 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 5 Bài giảng: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Giáo viên: Nguyễn Phương Hằng – Tiểu học Gia Thụy. Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 9H15 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8 | 9H15 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 8: Tourism (Lesson 4 – Reading) Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Lan – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8 – English Speaking Countries (Lesson 2: A closer look 1) Giáo viên: Nguyễn Thị Thu – THCS Kim Giang. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 9H15 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films: Lesson 2 – A closer look 1 Giáo viên: Nguyễn Phương Linh – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORTS AND GAMES: LESSON 2 | 08H30 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORTS AND GAMES: LESSON 2 | 08H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8: Sports and Games: Lesson 2 – A closer look 1 Giáo viên: Nguyễn Thị Xuyên – THCS Vạn Phúc. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Lesson 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Tiểu học Chu Văn An Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12 | 19H45 NGÀY 23.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12 | 19H45 NGÀY 23.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do. Giáo viên: Nguyễn Hoa Mỹ Phượng – Tiểu học Tràng An (Hà Nội). Nguồn Video: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | KHI CON TU HÚ | 10H NGÀY 21.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | KHI CON TU HÚ | 10H NGÀY 21.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Khi con tu hú Giáo viên: Lương Thu Thủy – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
Trang 6 / 7« Đầu...«34567 »