MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4 Bài giảng: So sánh hai phân số cùng mẫu số Giáo viên: Tường Thị Thúy – Tiểu học Tân Mai. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD – LESSON 1 | 9H15 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 9: English in the world – Lesson 1: Getting Started Giáo viên: Lê Thị Ánh Hồng – THCS Tam Khương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 | 10H00 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8: English Speaking Countries – Lesson 4: Skills 1 Giáo viên: Lưu Tú Oanh – THCS Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8: FILMS | 09H15 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8: Films Lesson 4 – Skills 1: Reading and Speaking Giáo viên: Phạm Thị Thanh Xuân – THCS Chu Văn An. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? – LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 13: What do you do in your free time? Lesson 1 Giáo viên: Lê Thị Ngọc Bích – Tiểu học La Thành. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1 Giáo viên: Đinh Thị Thu Hòa – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 8 Bài giảng: Câu cầu khiến Giáo viên: Trần Thị Kim Liên – THCS Nguyễn Du. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 7 Bài giảng: Thêm trạng ngữ cho câu Giáo viên: Phạm Kiều Mi – THCS Ngọc Hồi. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ văn – Lớp 6 Bài giảng: Tiếng việt: So sánh ( tiết 2) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Tập đọc: Tiếng rao đêm Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Tập đọc: Bè xuôi sông La Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Hình học: Tứ giác nội tiếp Giáo viên: Nguyễn Minh Thắm – THCS Thanh Xuân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Đại số: Giải toán bằng cách lập phương trình Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – THCS Yên Sở. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Các em xem lại đề bài 3 và bài 4 tại phần mô tả dưới đây: Bài toán 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE⊥BC tại...
MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Tính chất cơ bản của phân số Giáo viên: Nguyễn Thị Lan – THCS Thành Công. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 5 | DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 20H30 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 5 | DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 20H30 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 5 Bài giảng: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Giáo viên: Bùi Quỳnh Lan – Tiểu học Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiếp theo) | 19H45 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiếp theo) | 19H45 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4 Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp) Giáo viên: Nguyễn Thị Cúc – Tiểu học Ngọc Lâm. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 8: Tourism (Lesson 5 – Listening) Giáo viên: Quang Thị Hoàn – THCS Đống Đa. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8 – English Speaking Countries – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Dương Hoàng Linh – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Phương – THCS Nguyễn Tri Phương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8 – Sports and games – Lesson 3 – A closes look 2 Giáo viên: Bùi Thị Nguyên Ngọc – THCS Ngọc Thụy. Nguồn: HANOITV.  
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast – Lesson 3 Giáo viên: Dương Thị Thúy Ngọc – Tiểu học Thanh Xuân Trung. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do – Lesson 3 Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Tiểu học Cát Linh. Nguồn: HANOITV.
11 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng

11 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng

Lượt xem:

Ngày 25/3/2020, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi ký quyết định số 13/QĐ-PGDĐT khen thưởng cho  thưởng cho 11 tập thể và 60 cá nhân đạt thành tích trong triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây...
Trang 5 / 11« Đầu...«34567 » 10...Cuối »