MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Tập đọc: Tiếng rao đêm Giáo viên: Phùng Thị Thu Hòa – Tiểu học Thăng Long. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Tập đọc: Bè xuôi sông La Giáo viên: Nguyễn Vân Anh – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 9 Bài giảng: Hình học: Tứ giác nội tiếp Giáo viên: Nguyễn Minh Thắm – THCS Thanh Xuân. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Bài giảng: Đại số: Giải toán bằng cách lập phương trình Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm – THCS Yên Sở. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (Luyện tập) | 9H15 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Các em xem lại đề bài 3 và bài 4 tại phần mô tả dưới đây: Bài toán 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE⊥BC tại...
MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Tính chất cơ bản của phân số Giáo viên: Nguyễn Thị Lan – THCS Thành Công. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 5 | DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 20H30 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 5 | DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 20H30 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 5 Bài giảng: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Giáo viên: Bùi Quỳnh Lan – Tiểu học Trưng Vương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiếp theo) | 19H45 NGÀY 27.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiếp theo) | 19H45 NGÀY 27.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 4 Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp) Giáo viên: Nguyễn Thị Cúc – Tiểu học Ngọc Lâm. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 | UNIT 8: TOURISM | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 9 Bài giảng: Unit 8: Tourism (Lesson 5 – Listening) Giáo viên: Quang Thị Hoàn – THCS Đống Đa. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8 | UNIT 8 – SPEAKING – LESSON 3 | 10H00 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 8 Bài giảng: Unit 8 – English Speaking Countries – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Dương Hoàng Linh – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 | UNIT 8 – FILMS – LESSON 3 – A CLOSER LOOK 2 | 9H15 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 7 Bài giảng: Unit 8 – Films – Lesson 3: A closer look 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Phương – THCS Nguyễn Tri Phương. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8 – SPORTS AND GAMES – LESSON 3: A CLOSES LOOK 2 | 8H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8 – Sports and games – Lesson 3 – A closes look 2 Giáo viên: Bùi Thị Nguyên Ngọc – THCS Ngọc Thụy. Nguồn: HANOITV.  
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST | 20H30 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Bài giảng: Unit 12: Don’t ride your bike too fast – Lesson 3 Giáo viên: Dương Thị Thúy Ngọc – Tiểu học Thanh Xuân Trung. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 4 Bài giảng: Unit 12: What does your father do – Lesson 3 Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Tiểu học Cát Linh. Nguồn: HANOITV.
11 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng

11 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng

Lượt xem:

Ngày 25/3/2020, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi ký quyết định số 13/QĐ-PGDĐT khen thưởng cho  thưởng cho 11 tập thể và 60 cá nhân đạt thành tích trong triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây...
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN | 20H30 NGÀY 25.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN | 20H30 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 5 Bài giảng: Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Công dân Giáo viên: Tô Thị Thanh Thủy – Tiểu học Thái Thịnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | TỨC CẢNH PÁC BÓ | 10H00 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 | TỨC CẢNH PÁC BÓ | 10H00 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 8 Bài giảng: Tức cảnh Pác Pó Giáo viên: Nguyễn Đức Tâm An – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | Ý NGHĨA CỦA VĂN CHƯƠNG | 9H15 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 7 | Ý NGHĨA CỦA VĂN CHƯƠNG | 9H15 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 7 Bài giảng: Ý nghĩa của văn chương Giáo viên: Vũ Minh Phương – THCS Vĩnh Quỳnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TIẾNG VIỆT: SO SÁNH (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 25.03.2020

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TIẾNG VIỆT: SO SÁNH (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Tiếng Việt: So sánh (Tiết 1) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ. Nguồn: HANOITV.
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÂU KỂ: AI THẾ NÀO | 19H45 NGÀY 25.03.2020

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÂU KỂ: AI THẾ NÀO | 19H45 NGÀY 25.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Việt – Lớp 4 Bài giảng: Luyện từ và câu – Câu kể: Ai thế nào? Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi – Tiểu học Kim Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 9 Bài giảng: Đại số: Phương trình bậc hai một ẩn Giáo viên: Lương Thị Liên – THCS Thái Thịnh. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 4 Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số. Giáo viên: Chu Thanh Thảo – Tiểu học Quan Hoa (Hà Nội). Nguồn Video: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 10H00 NGÀY 24.03.2020

MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 10H00 NGÀY 24.03.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 8 Hình học: Tính chất đường phân giác của tam giác Giáo viên: Cai Việt Long – THCS Ngô Sĩ Liên. Nguồn: HANOITV.
MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 9H15 NGÀY 24.3.2020

MÔN TOÁN – LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 9H15 NGÀY 24.3.2020

Lượt xem:

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 7 Bài giảng: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Giáo viên: Ngô Minh Tuấn – THCS Nghĩa Tân. Nguồn: HANOITV.
Trang 5 / 11« Đầu...«34567 » 10...Cuối »