Bài 15 (FULL): Vần iêu, yêu, ưu, ươu | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Tiếng Việt – Lớp 1.
Bài giảng: Vần iêu, yêu, ưu, ươu
Giáo viên: Đào Thu Trang – Trường Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nguồn bài giảng: VTV7