Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông tại huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 01/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Thy Thảo.

Huyện Ngọc Hồi có 20 cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó có 11 trưởng tiểu học, 6 trường trung học cơ sở và 3 trưởng liên cấp TH-THCS. Tổng số học sinh là 11.043 em, trong đó cấp tiểu học 6.736 em, cấp THCS 4.307 em; học sinh dân tộc thiểu số là 6.423 em. Về đội ngũ nhà giáo, huyện có 861 người, trong đó 77 cán bộ quản lý, 745 giáo viên, 42 nhân viên.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ chương trình giáo dục phổ thông mới. Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách đổi mới chương trình, sách giáo khoa được triển khai thực hiện tốt. Các địa phương đã kịp thời, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế từng trường học, cấp học và bước đầu đã đạt được những chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp khoa học, đồng bộ. Qua đó đã góp phần đảm bảo triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông không ngừng được củng cố, nâng lên. Đội ngũ nhà giáo từng bước được bổ sung đủ, đồng bộ về số lượng; bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ hiện có; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp khang trang; kinh phí dành cho giáo dục được bổ sung và sử dụng hiệu quả. Công tác xã hội hoá được đẩy mạnh, thu hút ngày càng nhiều càng nguồn lực hỗ trợ cho phát triển giáo dục.

Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra, giám sát thực tế tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Thy Thảo.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội. Qua đây, đại diện các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và UBND huyện cũng có những những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, với Bộ Giáo dục và Đào tạo và HĐND, UBND tỉnh về các nội dung liên quan về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình, sách giáo khoa trong thời gian tới, trọng tâm là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới; vấn đề lựa chọn sách giáo khoa; việc bố trí giáo viên dạy học các bộ môn,…

Đồng chí Phạm Đình Thanh – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên kiểm tra, giám sát thực tế tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Thy Thảo.

Kết luận tại buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Đình Thanh ghi nhận và đánh cao những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn giám sát rà soát và hoàn chỉnh báo cáo gửi về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đúng quy định, đồng thời bám sát tình hình địa phương và đánh giá rõ đối với nhữn nội dung đã đạt được; chú ý đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về triển khai thực hiện nội dung này. Về phần khuyến điểm cần chú trọng đánh giá trách nhiệm của địa phương đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết và trên co sở đó có biện pháp khắc phục. Chú trọng khảo sát ý kiến của các trường để từ đó có những đề xuất, kiến nghị với các cấp, Bộ, ngành cho phù hợp…

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã đến kiểm tra, giám sát thực tế cơ sở vật chất, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy thực hiện đổi mới chương trình, sách giao khoa tại Trường Tiểu học Đắk Ang (xã Đắk Ang) và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Sa Loong).

Thy Thảo.