Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh và phối hợp ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện, đề nghị các nhà trường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Chung tay hành động bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em - Kỳ 3 - Báo Bình Dương Online

Ảnh minh hoạ.

Theo đó Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; nguy cơ tội phạm tấn công khi để lọt, lộ không tin cá nhân; thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng các sản phẩm độc hại, chất gây nghiện,… để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh đề cao cảnh giác và tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.

Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát việc học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh tại gia đình, nhà trường, khu vực xung quanh trường học và cộng đồng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, chất gây nghiện, học sinh đánh nhau hoặc vui chơi mất an toàn dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường; tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh.

Các trường học không để các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội họp tại đơn vị, qua đó các tổ chức, cá nhân lợi dụng để thực hiện việc giao dịch bán hàng, tặng quà cho giáo viên, học sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn trường học tại đơn vị; báo cáo cấp có thẩm quyền khi có dấu hiệu mất an ninh, an toàn trường học tại đơn vị để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Ngọc Hiền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).