Trường THPT Nguyễn Trãi (Ngọc Hồi): Danh sách niêm yết phòng thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm hạn chế việc tập trung đông người và tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong việc nắm được phòng thi, số báo danh của thí sinh, trường THPT Nguyễn Trãi công bố danh sách niêm yết phòng thi của thí sinh bằng 02 cách:

Cách 1: Niêm yết trực tuyến (có bảng tra cứu phía dưới).

Cách 2: Niêm yết trực tiếp tại bảng thông báo tại trường.

Các thông tin sai sót thí sinh có thể trực tiếp điều chỉnh tại phòng học quy chế thi chiều ngày 24/7/2021.

Xin cảm ơn!

Link gốc bài viết: https://thptnguyentraikontum.edu.vn/tin-tuc/danh-sach-niem-yet-phong-thi-tuyen-sinh-10-nam-hoc-2021-2022.50.html

Nguồn bài viết: Trường THPT Nguyễn Trãi.