File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thông tin cơ sở gửi 01 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên (tài liệu do Bộ Y tế cung cấp) để tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và hệ thống phát thanh của các nhà trường.

>> Tải file âm thanh về Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.