Học sinh tỉnh Kon Tum đi học lại từ ngày 27/4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ký ban hành Công văn hỏa tốc số 1413/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tập trung trở lại tại các trường học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh Kon Tum sẽ đi học lại vào ngày 27.4 /// Đức Nhật

Học sinh tỉnh nhà sẽ bắt đầu đi học lại vào ngày 27/4 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học tập trung trở lại tại các trường học từ ngày 27/4/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đi học tập trung trở lại từ ngày 4/5/2020.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị trường, lớp học và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại; tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục phát huy học trực tuyến, học qua truyền hình.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.