Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bà Y Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vừa ký ban hành Kế hoạch số 1104/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin).

Để kịp thời tiếp nhận và sử dụng vắc xin được hỗ trợ, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên cơ sở tình hình dịch bệnh đang diễn ra và dự kiến tiến độ cung ứng, phân phối vắc xin.

Mục tiêu chung: Chủ động phòng chống dịch Covid-19, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 (nếu có) bằng sử dụng vắc xin miễn phí trên địa bàn huyện cho nhóm đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể

– 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

– Tiếp nhận, phân phối và tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng triển khai

– Đối tượng ưu tiên: Phân nhóm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Văn bản số 2461/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế.

Ưu tiên Đối tượng Số lượng
1 Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: 1.385
1.1 Người làm việc trong các cơ sở y tế; 308
1.2 Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); 1.077
2 Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. 43
3 Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước… 30
4 Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. 1.426
5 Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi. 4.567
6 Người sinh sống tại các vùng có dịch. 0
7 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. 1.650
8 Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. 0
9 Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu chống dịch 0
Tổng cộng 9.101

– Đối tượng phân theo địa bàn: Chi tiết tại Phụ lục I.

2. Phạm vi triển khai: Triển khai phạm vi toàn huyện, theo thứ tự ưu tiên và nhóm đối tượng theo quy định.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2021 và năm 2022.

Căn cứ vào tình hình cung ứng vắc xin từ Trung ương và các nhóm đối  tượng ưu tiên theo tình huống dịch, dự kiến chia 3 đợt (chi tiết tại Phụ lục II):

– Đợt 1: Nhóm ưu tiên 1 lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

– Đợt 2: Nhóm ưu tiên 2,3 và ½ nhóm 4 (giáo viên).

– Đợt 3: ½ nhóm 4 (giáo viên), 5,6,7,8,9.

4. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin, vật tư: Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng

– Tổng số đối tượng trên địa bàn toàn huyện cần tiêm từ nguồn vắc xin hỗ trợ từ Trung ương dự kiến là 9.101 người với 17.292 liều (tỷ lệ tiêm chủng dự kiến là 95%, hệ số hao phí vắc xin là 1,0).

– Dự kiến đối tượng, vắc xin, vật tư tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19theo lộ trình sử dụng vắc xin: Chi tiết tại Phụ lục II.

4. Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

– Xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

– Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông, cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng Covid-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

5. Tổ chức tiêm chủng: Tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn huyện theo phân bổ vắc xin của Trung ương, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng.

– Phương thức triển khai: Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất.

– Cơ sở thực hiện tiêm chủng: Chỉ tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định.

– Tổ chức buổi tiêm chủng: Tổ chức tốt từng buổi tiêm chủng một, đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú ý khám sàng lọc trước tiêm, giám sát và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm, xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định.

6. Theo dõi, giám sát và báo cáo

– Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát các điểm tổ chức tiêm chủng trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch tiêm; hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

– Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kịp thời, đúng theo quy định của từng đợt tiêm, kể cả các sự cố bất lợi sau tiêm theo quy định.

KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí Trung ương:

– Hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.

– Miễn phí toàn bộ bằng hiện vật: Bao gồm vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn), không bao gồm bông y tế, cồn y tế.

2. Nguồn kinh phí địa phương: Kinh phí thực hiện được cân đối từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế giao hàng năm cho Sở Y tế. Trường hợp thiếu nguồn, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý theo quy định.

3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế huyện

– Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo các mục tiêu đề ra.

– Tổ chức, hướng dẫn các Trạm Y tế triển khai tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã/thị trấn đúng theo các hướng dẫn hiện hành.

– Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư liên quan tiêm chủng, tài liệu truyền thông đúng theo quy định.

– Tổ chức tốt công tác cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời khi có các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng xảy ra; Phối hợp với bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi triển khai xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng (nếu có).

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện báo cáo theo quy định (tiến độ tiêm vắc xin hàng ngày, báo cáo thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin).

2. Phòng Y tế

– Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị có liên quan triển khai tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn huyện.

– Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu cần).

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng, lợi ích của Kế hoạch cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành, vận động các đối tượng trong diện tiêm chủng đến các điểm tiêm chủng để tiêm vắc xin đầy đủ; đồng thời phối hợp thực hiện tốt việc điều tra, lập danh sách những người trong diện được tiêm chủng đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

4. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện: Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ và tích cực tham gia.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ một số hoạt động thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện (nếu có).

6. UBND các xã, thị trấn

– Bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp xã; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả.

– Chỉ đạo các trường học trên địa bàn, các thôn, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế triển khai thực hiện tốt hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương.

– Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp và tham gia tích cực với ngành Y tế trong việc triển khai thực hiện hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị – xã hội huyện

– Phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực với ngành Y tế trong việc tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các hội viên phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ và tích cực tham gia.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.