Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, 11/8/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 huyện Ngọc Hồi đã ban hành Thông báo số 433/TB-HĐTD về kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức  ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:

>> Xem nội dung Thông báo số 433/TB-HĐTD.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.