Lịch tổng kết năm học 2019-2020 của các trường mầm non, tiểu học, THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2020 đến ngày 15/7/2020, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện sẽ lần lượt tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020. Trong đợt tổng kết năm học này sẽ có 06 trường kết hợp đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (gồm 03 trường mầm non; 01 trường tiểu học và 02 trường THCS).

Lịch tổng kết năm học 2019-2020 của các trường cụ thể như sau:

TT Đơn vị Ngày tháng năm Thời gian khai mạc Ghi chú
I. Bậc Mầm non
01 MN Hoa Hồng 10/7/2020 8 giờ Thị trấn
02 MN Bình Minh 10/7/2020 8 giờ Thị trấn
03 MN Chơ Rao 10/7/2020 8 giờ Thị trấn
04 MN Đăk Ang 10/7/2020 8 giờ
05 MN Đăk Xú (*) 10/7/2020 8 giờ
06 MN Đăk Nông 10/7/2020 8 giờ
07 MN Bờ Y 10/7/2020 14 giờ
08 MN Đăk Dục 10/7/2020 14 giờ
09 MN Sơn Ca (*) 10/7/2020 14 giờ Đăk Kan
10 MN Hoạ Mi (*) 10/7/2020 14 giờ Sa Loong
11 MN Tư thục Mỹ Hưng 10/7/2020 14 giờ 30 phút Thị trấn
12 MN Tư thục Đồ Rê Mí Thị trấn
13 MN DL 732 Đăk Kan
II. Bậc Tiểu học
01 TH Nguyễn Văn Trỗi 10/7/2020 7 giờ 30 phút Sa Loong
02 TH Trần Quốc Toản 10/7/2020 7 giờ 30 phút Thị trấn
03 TH Đăk Xú 10/7/2020 7 giờ 30 phút
04 TH Lê Văn Tám 10/7/2020 7 giờ 30 phút Đăk Dục
05 TH Số 2 Thị Trấn Plei Kần 10/7/2020 7 giờ 30 phút
06 TH Đăk Dục 10/7/2020 8 giờ
07 TH Nguyễn Huệ 10/7/2020 14 giờ Sa Loong
08 TH Võ Thị Sáu 10/7/2020 14 giờ Đăk Kan
09 TH Nguyễn Bá Ngọc (*) 10/7/2020 14 giờ Pờ Y
10 TH Số 1 Thị Trấn Plei Kần 15/7/2020 7 giờ 30 phút
11 TH Bế Văn Đàn 15/7/2020 7 giờ 30 phút Pờ Y
12 TH Đăk Nông 15/7/2020 8 giờ
13 TH Đăk Ang 15/7/2020 8 giờ
14 TH Kim Đồng 15/7/2020 14 giờ Đăk Ang
III. Bậc THCS
01 THCS Đăk Dục 08/7/2020 7 giờ 30 phút
02 THCS Nguyễn Huệ (*) 08/7/2020 14 giờ SaLoong
03 THCS Lý Tự Trọng 09/7/2020 7 giờ 30 phút Đăk Kan
04 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 10/7/2020 7 giờ 30 phút Thị trấn
05 PTDTBT THCS Ngô Quyền 10/7/2020 7 giờ 30 phút Đăk Ang
06 THCS Bờ Y 10/7/2020 7 giờ 30 phút
07 THCS Lê Hồng Phong (*) 10/7/2020 7 giờ 30 phút Đăk Xú
08 THCS Đăk Nông 14/7/2020 7 giờ 30 phút
09 THCS Thị Trấn Plei Kần 15/7/2020 7 giờ 30 phút

Ghi chú: (*) = Các trường có kết hợp đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.