Năm học 2021-2022 học sinh tỉnh Kon Tum tựu trường và Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Năm học 2021-2022, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum tựu trường và Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2021.

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học bắt đầu học kỳ I vào ngày 06/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 được tính là “tuần làm quen” đối với học sinh lớp.

Đối với giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông bắt đầu học kỳ I vào ngày 06/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09/01/2022.

Đối với giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ I vào ngày 06/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09/01/2022.

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học bắt đầu học kỳ II vào ngày 17/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Đối với giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông: bắt đầu học kỳ II vào ngày 10/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Đối với giáo dục thường xuyên: bắt đầu học kỳ II vào ngày 10/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 05/6/2022.

Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp đầu cấp học năm học 2022-2023 trước ngày 30/6/2022.

Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hiện hành. Riêng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 27/01/2022 (nhằm ngày 25 tháng Chạp, năm Tân Sửu) đến hết ngày 06/02/2022 (nhằm Mùng 6 tháng Giêng, năm Nhâm Dần).

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần bao gồm nghỉ phép năm, được thực hiện trong thời gian hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm phù hợp với đặc điểm của nhà trường và kế hoạch thời gian năm học.

(Tổng số tuần thực học: đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần; đối với giáo dục thường xuyên là 32 tuần).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.