Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 31/8, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8 điểm cầu trên địa bàn huyện về tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2020-2021. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang huyện; Đồng Chí Nguyễn Hương Tích – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu UBND huyện.

Năm học 2019-2020, là năm học thứ 6 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT); là năm học có nhiệm vụ bứt phá để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI; năm học tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị số 2268/CT-BGD&ĐT ngày ngày 08/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2019-2020 vừa qua, toàn huyện có 36 cơ sở giáo dục, bao gồm Mầm non 13 trường (03 trường ngoài công lập); Tiểu học 14 trường; THCS 09 trường (01 trường PTDTBT), 08 trung tâm trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện có 494 lớp (tăng 08 lớp so với năm học 2018-2019) với 14700 học sinh (4117 trẻ mầm non;  6882 học sinh tiểu học; 3901 học sinh THCS), giảm 188 học sinh so với năm học 2018-2019 (MN giảm 407, TH tăng 161, THCS tăng 58). Có 01 trường PTDTBT THCS và 02 trường tiểu học có học sinh bán trú.

Trong năm học vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự quyết tâm cao, toàn ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa công tác Giáo dục của huyện có những bước phát triển vượt bậc; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được tăng cường. Đến cuối năm học 2019-2020, toàn ngành có 892 người; trong đó 78 cán bộ quản lý, 745 giáo viên, 69 nhân viên; tăng 56 người so với năm học 2018-2019 (giảm 01 cán bộ quản lý, tăng 52 giáo viên, tăng 05 nhân viên.

Hội nghị tại điểm cầu thị trấn Plei Kần.

Công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục được quan tâm. Trong các trường trung học cơ sở (THCS), nội dung hướng nghiệp đã được Phòng GD&ĐT chỉ đạo, các trường tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chương trình giáo dục hướng nghiệp và các văn bản chỉ đạo của các cấp tại địa phương. Kết quả trong năm học có 9/9 trường THCS  tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp; nổi bật là hoạt động phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum tổ chức đợt tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm và tuyển sinh tại các trường THCS trên địa bàn huyện; theo đó thu hút khoảng 85% học sinh và phụ huynh học sinh lớp 9 tham gia; các em học sinh và phụ huynh đã được trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về công tác tuyển sinh hệ GDTX, đào tạo nghề tại các trường, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; một số điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ chính sách, ưu đãi… đối với người lao động khi đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, cũng như khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Công tác nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ được quan tâm hàng đầu, trong năm học 2019-2020, thực hiện dạy học tiếng Anh hệ 10 năm cho 5/9 trường THCS với 684 em (đạt tỉ lệ 16,8%) và 12/14 trường Tiểu học với 790 em (đạt tỉ lệ 61,3%); đồng thời triển khai ở 04 trường có đủ điều kiện cho 429 em lớp 1 và 679 em học sinh lớp 2 làm quen với tiếng Anh; khuyến khích được 2 cơ sở mầm non công lập và 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho 443 trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh; các đơn vị đã chủ động lựa chọn các chương trình tiếng Anh phù hợp, kinh phí thực hiện dựa trên cơ sở nguồn xã hội hóa có sự thống nhất của cha mẹ học sinh. Đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường cơ bản đã đủ về số lượng và có trình độ, năng lực đáp ứng được việc dạy học ngoại ngữ ở các cấp học.

Ngành quan tâm chú trọng đẩy mạnh các giải pháp ở vùng dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, có sự chuyển biến tích cực; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được chú trọng; Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo; công tác Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả. Cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục được tăng cường; công tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020; năm học 2020–2021, toàn ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Xây dựng nội dung, chương trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 24/7/2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Giáo dục phổ thông: Tổ chức thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức nhằm nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có nhiều cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Thy Thảo.