Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay 22/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

Về dự có đồng chí có đồng chí Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Huỳnh Quốc Huy – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mai Thoan – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng chí Lê Thị Hồng – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đông đảo các thầy giáo, cô giáo, các em sinh và các bậc phụ huynh cùng dự.

Năm học 2016-2017, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự ra sức học tập của các em học sinh… ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm, ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017.

Hiện, toàn ngành có 36 trường/497 lớp với trên 14.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Trong đó, có 8.073 học sinh dân tộc thiểu số; học sinh bậc mầm non là 4.397 học sinh, tiểu học 6.124 em và THCS là 3.478 em. Có 849 cán bộ, giáo viên và nhân viên, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trên chuẩn đạt tỷ lệ 76,3%. Tính đến tháng 8/2017, có 16/33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 48,48% (không tính trường ngoài công lập). Trong đó, mầm non 04 trường, đạt tỷ lệ 40%; Tiểu học 09 trường, đạt tỷ lệ 64,28%; THCS 03 trường, đạt tỷ lệ 33,33%. Có 516 phòng học, phòng học kiên cố là 360 phòng, bán kiên cố là 156 phòng. Ngành tiếp tục triển khai chương trình giáo dục mầm non cho 13 trường với 155 lớp/4397 trẻ, riêng trẻ 5 tuổi học chương trình giáo dục mầm non là 1217/1217 trẻ, đạt 100%. Công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp cũng đạt nhiều kết quả, trong đó: Trẻ nhà trẻ ra lớp là 645/3047, đạt 21,1%, tăng 8,6% so với năm học 2015 – 2016; trẻ mẫu giáo huy động ra lớp 3949/4322 trẻ, đạt 91,3%, tăng 1,3% so với năm học trước; trẻ 5 tuổi đến trường là 1217/1219 trẻ (có 02 trẻ khuyết tật không ra lớp), đạt 99,8%, tăng 0,2% so với năm học trước. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tiếp tục được củng cố, dùy trì. Cơ sở vật chất, trường lớp học, môi trường cảnh quan trường học được cải thiện.


Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh và lãnh đạo huyện khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Cùng với đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình số 67-Ctr/TU ngày 29/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình số 137-Ctr/HU ngày 7/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục; công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, sự gắn kết cộng đồng trách nhiệm giữa ngành Giáo dục với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và xã hội được tiếp tục tăng cường.

Ngành giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” đạt được nhiều kết quả; các phong trào thi đua như “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai sâu rộng, sáng tạo và hiệu quả. Học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, các chế độ, chính sách đối với các cơ sở giáo dục , người học vùng dân tộc, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cơ bản đầy đủ và kịp thời. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống thư viện được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy và học tập; việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục được tăng cường…

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch và Chương trình số 137-CTr/HU ngày 07/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ VI. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả sau tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC. Triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Hình thành đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán phục vụ kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp mới và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp; tiếp tục chỉ đạo lựa chọn và triển khai các yếu tố tích cực của các mô hình VNEN; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh ở cấp tiểu học và THCS; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy , học và quản lý giáo dục; Tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý; Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tích cực tham mưu các cấp tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Mai Thoan – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai đạt được trong năm học vừa qua. Qua đây, đồng chí Mai Thoan đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục quán triệt học tập, nhận thức sâu sắc Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế gắn với việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị. Ngành giáo dục và đào tạo phải coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…

Dịp này, UBND huyện đã tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 18 tập thể, 557 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

Tin, ảnh: ngochoi.kontum.gov.vn