Phòng GD&ĐT chấn chỉnh hoạt động tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trước thực trạng, thời gian gần đây một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm chưa đúng với quan điểm chỉ đạo, tự ý tổ chức khi chưa được Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch. Phòng GD&ĐT vừa ban hành Văn bản chấn chỉnh hoạt động tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm đối với các đơn vị trường học trực thuộc.

Cần chuẩn hóa từ kế hoạch đến tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm |  Báo Giáo dục và Thời đại Online

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT, thời gian qua việc giáo dục học sinh thông qua hoạt động tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm được các đơn vị trường học quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023 đối với cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, góp phần tích cực trong việc phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống, tạo động lực học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một số trường học thực hiện việc tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm chưa đúng với quan điểm chỉ đạo, tự ý tổ chức khi chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch hoặc đến ngày tổ chức mới gửi tờ trình xin phê duyệt kế hoạch, gây khó khăn cho công tác quản lý chung của ngành.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả của việc tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm cho học sinh các cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

Việc tổ chức tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm phải nằm trong kế hoạch giáo dục ngay từ đầu năm học của nhà trường.

Khi tổ chức tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm phải có kế hoạch cụ thể, phải được sự thống nhất của cha, mẹ học sinh và được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thời điểm tổ chức tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm phải phù hợp và mang lại hiệu quả giáo dục cao.

Sau đợt tham quan ngoại khóa học tập trải nghiệm nhà trường phải báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo công tác tổ chức, đánh giá các mặt ưu điểm, tồn tại để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo.

Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).