Phòng GDĐT tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên bộ môn tiếng Anh cấp THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nằm trong chương trình bồi dưỡng hè năm 2019, sáng ngày 15/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên bộ môn tiếng Anh cấp THCS trên địa bàn huyện; ông Ngô Tấn Quyết – Phó trưởng Phòng GDĐT dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Ông Ngô Tấn Quyết – Phó trưởng Phòng GDĐT dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Mục đích của đợt tập huấn là tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; Thống nhất về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh bậc THCS trên toàn huyện kể từ năm học 2019-2020; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng một số phần mềm hỗ trợ trong việc giảng dạy, ra đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh.

Tại lớp tập huấn các phương pháp, kỹ năng giảng dạy hiệu quả, tích cực nhất của những giáo viên xuất sắc đang giảng dạy tiếng Anh trong thời gian qua cũng được tập hợp, chia sẻ, nhân rộng đến tất cả đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh bậc THCS trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Phòng GDĐT sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học.

Lớp tập huấn nằm trong chương trình triển khai Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 20/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi về việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2019-2025.

Trong những năm qua, bộ môn tiếng Anh chương trình mới (hệ 10 năm) chỉ mới thực hiện tại trường THCS Thị trấn Plei Kần; Năm học 2018-2019, thực hiện thêm một số lớp ở trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai; Từ năm học này, thực hiện Kế hoạch 535/KH-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2025; mỗi năm học sẽ tăng tăng từ 10% trở lên số học sinh lớp 6 học chương trình tiếng Anh mới; Theo kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 20/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi, năm học 2019-2020, toàn huyện sẽ có 05/09 trường triển khai giảng dạy tiếng Anh mới.

Một vài hình ảnh lớp tập huấn:

Tin, ảnh: Hữu Thành (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).