Phòng GDĐT tổ chức trưng bày, đánh giá sản phẩm Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay (28/11), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện, năm học 2018 – 2019.

Sản phẩm Xe quét và thu rác tự động của học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Tham gia trưng bày, đánh giá có 06 sản phẩm (dự án) khoa học kỹ thuật với 11 thí sinh đại diện cho gần 4000 học sinh (HS) của 09 trường THCS trên địa bàn.

Các dự án tham gia gồm: Máy tẽ bắp mini của HS Trường PTDT BT THCS Ngô Quyền; dự án Ứng dụng sự lên men của vi sinh vật vào việc làm sirô hoa quả tại gia đình ở vùng Tây Nguyên của HS Trường THCS Đắk Nông; dự án Hệ thống tưới tiêu nhờ năng lượng mặt trời của HS Trường THCS Bờ Y; dự án Xe quét và thu rác tự động của HS Trường THCS Lê Hồng Phong; dự án Xử lý lá cây thành phân hữu cơ của HS Trường THCS Lý Tự Trọng và dự án Máy tạo điện bằng tuabin của học sinh Trường THCS Thị trấn Plei Kần. Các Trường THCS Đắk Dục, THCS Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Lý Tự Trọng không có sản phẩm tham gia dự thi.

Mặc dù số lượng dự án tham gia trưng bày không nhiều, tuy nhiên các dự của thí sinh đều có sự đầu tư, sáng tạo và có ứng dụng thực tiễn cao, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Đồng thời qua việc đánh giá, thẩm định các dự án tham gia trưng bày phần nào cũng thấy được sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trường học, đặc biệt là các trường vùng khó khăn như Trường PTDT BT THCS Ngô Quyền, THCS Bờ Y trong việc phát động phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH), hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; cũng như việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi.

Kết quả, ban tổ chức đã chọn 02 sản phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 được tổ chức tại thành phố Kon Tum vào cuối tháng 12/2018.

Được biết, nhiệm vụ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học hàng năm nhằm đạt được các mục đích sau:

Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh- Triển khai giáo dục về khoa học. công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-Trg ngày 04/5/2017 về việc lăng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cả nhân bổ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.

Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Bùi Văn Sang (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).