Phòng Giáo dục Sơ kết 02 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều nay, 31/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016- 2020”. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hương Tích – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì với sự tham dự đầy đủ của cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hương Tích – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Hưng.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề của cấp học mầm non trong toàn huyện. Sau 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” toàn cấp học đã chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả tốt từ cấp huyện đến tận các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN); Kết quả sau 2 năm thực hiện chuyên đề đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều trường mầm non, nhất là các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn trong việc đầu tư, cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường học tập và tăng cường đồ chơi ngoài trời, đồ dùng và môi trường học tập trong các lớp học, xóa nhiều điểm trường không có đồ chơi, sân chơi “trắng” như những năm trước; các cơ sở GDMN đã huy động được các nguồn lực để từng bước xây dựng hoàn chỉnh các khu vực trong trường; công tác tuyên truyền ngày càng có chất lượng đã tạo được sự thống nhất và sự phối hợp tốt giữa nhà trường, cộng đồng, gia đình và toàn xã hội để thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tăng cường CSVC, các điều kiện thực hiện chuyên đề và có sức lan tỏa lớn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xét và khen thưởng 06 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề (6 tập thể được khen thưởng: Trường MN Hoa Hồng, MN Bình Minh, MN Bờ Y, MN Đắk Xú, MN Hoạ Mi và MN Sơn Ca).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin, Ảnh: Thu Huyền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).