Phòng Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nằm trong chương trình công tác bồi dưỡng hè 2018, sáng nay 02/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi đã triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ các bộ, giáo viên và nhân viên (CB, GV, NV) của Ngành. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của ngành giáo dục huyện.

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị tại Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Xuân Quý.

Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay có trên 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học và THCS (MN, TH, THCS) tham dự và được chia thành 04 lớp, gồm: Lớp 1 ở Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai dành cho CB, GV, NV các trường MN, TH, THCS trên địa bàn các xã Đắk Xú, Bờ Y và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai; Lớp 2 ở Nhà đa năng Trường TH Võ Thị Sáu dành cho CB, GV, NV địa bàn xã Sa Loong, Đắk Kan; Lớp 3 ở Nhà đa năng Trường THCS Đắk Nông dành cho CB, GV, NV địa bàn các xã các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông; Lớp 4 ở Nhà đa năng Trường TH Trần Quốc Toản dành cho CB, GV, NV địa bàn thị trấn Plei Kần.

Thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày. Các học viên sẽ được các đồng chí báo cáo viên Ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung quan trọng gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tình hình quốc tế, trong nước và tình hình nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018. Một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phương hướng, nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ tới; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2018 “về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống Giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-03-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đây là những nội dung quan trọng giúp đội ngũ CB, GV, NV của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, góp phần bồi dưỡng lập trường chính trị vững vàng đồng thời giúp đội ngũ có những thông tin bổ ích vận dụng trong công tác.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.