Trường THCS TT Plei Kần: SGK lớp 6 sử dụng trong năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình GDPT mới).

Cùng với nhiều trường học cấp THCS trên địa bàn huyện, Trường THCS Thị trấn Plei Kần đã hoàn thành việc chọn SGK theo đúng quy trình, thời gian.

Theo đó, danh mục SGK lớp 6 năm học 2021 – 2022 của nhà trường gồm 12 sách, hầu hết được chọn bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Riêng sách tiếng Anh được chọn 1 đầu sách là: MacMillan Motivate! của NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê ban đầu, năm học 2021-2022, Trường THCS Thị trấn Plei Kần có 255 học sinh lớp 6 và tất cả số học sinh này sẽ sử dụng bộ sách mới do nhà trường lựa chọn.

Dưới đây là danh mục sách giáo khoa lớp 6 của Trường THCS Thị trấn Plei Kần sẽ được sử dụng từ năm học 2021-2022 để phụ huynh học sinh được biết và trang bị cho học sinh vào đầu năm học mới.

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Ghi chú
1 Ngữ văn 6 Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
2 Toán 6 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
3 Tiếng Anh 6 MacMillan Motivate! Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Khoa Anh Việt, Trần Kiều Hạnh Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh MacMillan Motivate!
4 Giáo dục công dân 6 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
5 Khoa học tự nhiên 6 Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
6 Lịch sử và Địa lí 6 Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
7 Tin học 6 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
8 Công nghệ 6 Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
9 Âm nhạc 6 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
10 Mĩ thuật 6 Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
11 Giáo dục thể chất 6 Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
12 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.