Sở Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/5, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 549/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: Nguyễn Thị Liên.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Không áp dụng giãn cách trong lớp học; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Được sử dụng điều hòa trong lớp học (nếu có); cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.