“Sử dụng nước tiết kiệm – hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người”

Lượt xem:

Đọc bài viết

“Sử dụng nước tiết kiệm – hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người” là một trong những thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 mà Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện.

Kết quả hình ảnh cho tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: QN Online.

Theo đó, thời gian các đơn vị trường học phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 sẽ được bắt đầu từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018, có thể kéo dài và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018 và các ngày lễ lớn như 30/4, 01/5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cộng đồng xung quanh về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ thầy cô giáo, học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… trong và xung quanh trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Tổ chức tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho học sinh trong trường học.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Kết quả hình ảnh cho tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Ảnh minh họa.

Các trường học thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 tại đơn vị theo các thông điệp sau:

Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình.

Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng, chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em.

Hãy để trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy vá chân tay miệng cho trẻ.

Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần Xây dựng nông thôn mới.

Sử dụng nước tiết kiệm – hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch – vệ sinh môi trường hằng năm là hoạt động thường niên, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cộng đồng xung quanh đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; có hành động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh môi trường; tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn ngành giáo dục huyện.

Một số hình ảnh TTr:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.