Tết 2021, các trường học tổ chức cho giáo viên học sinh ký cam kết không tàng trữ, đốt pháo trái quý quy định

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các trường học tổ chức cho giáo viên học sinh ký cam kết không tàng trữ, đốt pháo trái quý quy định…

Ảnh minh họa.

Ngày 31/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc tổ chức Tết năm 2021, theo đó Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghỉ Tết theo quy định tại Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại văn bản này, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết.

Tổ chức các hoạt động phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong dịp Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc đơn vị nhà trường và trên địa bàn nơi đơn vị đóng chân. Tuyên truyền vận động cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động vui xuân lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương gắn với yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức cho giáo viên học sinh nhà trường ký cam kết không tàng trữ, đốt pháo trái quy định.

Bên cạnh đó Sở yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác vệ sinh, y tế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian Tết 2021 tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.