Thông báo chuyển trụ sở làm việc cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc như sau:

Trụ sở mới Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi (Tầng 2), đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Plei Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Hải Đăng.

Địa điểm cũ: Tầng 3, Khu hành chính HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Plei Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Địa điểm mới: Tầng 2, Khu hợp khối Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng VHTT và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông UBND huyện, đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Plei Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

(Địa điểm mới nằm phía sau tòa nhà chính HĐND-UBND huyện, bên hông Kho bạc nhà nước huyện).

Thời gian bắt đầu làm việc tại địa điểm mới từ thứ hai ngày 09/12/2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để liên hệ trong công tác.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.