Thông báo thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022 của các trường học trực thuộc

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi thông báo thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022 của các trường học trực thuộc, cụ thể như sau:

TT Đơn vị Địa điểm Ngày/ tháng/năm Giờ khai mạc
01 THCS Thị Trấn Thị trấn 14/05/2022 8 giờ
02 TH Số 2 Thị Trấn Thị trấn 17/05/2022 7 giờ 30 phút
03 TH Nguyễn Bá Ngọc Pờ Y 19/05/2022 8 giờ
04 THCS Bờ Y Pờ Y 19/05/2022 8 giờ
05 MN Bình Minh Thị trấn 20/05/2022 15 giờ 30 phút
06 MN Chơ Rao Thị trấn 20/05/2022 8 giờ
07 MN Đăk Ang Đăk Ang 20/05/2022 8 giờ
08 MN Đăk Dục Đăk Dục 20/05/2022 8 giờ
09 MN Sơn Ca Đăk Kan 20/05/2022 8 giờ
10 MN Hoạ Mi Sa Loong 20/05/2022 14 giờ 30 phút
11 MN Đăk Xú Đăk Xú 20/05/2022 8 giờ
12 MN Đăk Nông Đăk Nông 20/05/2022 15 giờ
13 TH Đăk Dục Đăk Dục 20/05/2022 7 giờ 30 phút
14 TH Nguyễn Huệ Sa Loong 20/05/2022 7 giờ 30 phút
15 TH Đăk Ang Đăk Ang 20/05/2022 8 giờ
16 TH Bế Văn Đàn Pờ Y 20/05/2022 8 giờ
17 TH Số 1 Thị Trấn Thị trấn 20/05/2022 7 giờ 30 phút
18 TH Lê Văn Tám Đăk Dục 20/05/2022 7 giờ 30 phút
19 THCS Đăk Dục Đăk Dục 20/05/2022 7 giờ 45 phút
20 PTDTBT Ngô Quyền Đăk Ang 20/05/2022 14 giờ
21 THCS N.T.Minh Khai Thị trấn 20/05/2022 7 giờ 45 phút
22 TH-THCS Lý Tự Trọng Đăk Kan 21/05/2022 8 giờ
23 THCS Sa Loong Sa Loong 21/05/2022 7 giờ 45 phút
24 TH Kim Đồng Đăk Ang 23/05/2022 14 giờ
25 TH-THCS Đăk Nông Đăk Nông 23/05/2022 15 giờ
26 TH Trần Quốc Toản Thị trấn 24/05/2022 8 giờ
27 TH-THCS Đăk Xú Đăk Xú 24/05/2022 8 giờ
28 MN Ban Mai Xanh Thị trấn 25/05/2022 8 giờ
29 MN Hoa Hồng Thị trấn 25/05/2022 8 giờ
30 MN Mỹ Hưng Thị trấn 25/05/2022 8 giờ
31 TH Nguyễn Văn Trỗi Sa Loong 25/05/2022 8 giờ
32 MN Bờ Y Pờ Y 26/05/2022 8 giờ
33 MN Dân lập 732 Đăk Kan Không tổ chức

Kính báo để Lãnh đạo các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện biết, quan tâm sắp xếp thời gian đến dự và động viên thầy cô giáo, học sinh trong buổi Lễ tổng kết năm học 2021-2022 tại các trường trực thuộc.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.