Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai kết luận của chủ tịch UBND huyện và giao ban ngành Quý IV năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND huyện và Giao ban ngành Quý IV năm 2020, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

1. Thành phần

– Kính mời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách ngành GD&ĐT dự và chỉ đạo;

– Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 08/01/2021 (Thứ Sáu).

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT (Tầng 2).

3. Nội dung

– Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo theo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo ngày 17/12/2020.

– Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2021.

– Quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

– Trả lời các kiến nghị, đề xuất của các trường học (nếu có).

4. Công tác chuẩn bị

4.1. Đối với các trường trực thuộc

Các trường học trực thuộc báo cáo, đề xuất, kiến nghị (nếu có) các vấn đề khó khăn, vướng mắc mới phát sinh cần tập trung chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới; gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 06/01/2021 (qua email Văn phòng và Lãnh đạo, chuyên môn phụ trách các bậc học).

4.2. Đối với các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT

– Xây dựng báo cáo Quý IV/2020 (theo đề cương kèm đính kèm), chuyển nội dung báo cáo (file mềm) qua bộ phận Văn phòng trước ngày 05/01/2021 để tổng hợp, trình Lãnh đạo Phòng.

– Góp ý Kế hoạch của ngành về triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo theo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo ngày 17/12/2020.

– Chuẩn bị, tham mưu nội dung trả lời các kiến nghị, đề xuất của các trường (thuộc các nội dung, lĩnh vực phụ trách).

Ghi chú:

Các Dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo theo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo ngày 17/12/2020; Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, được gửi qua email của các trường học trước ngày 07/01/2021, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý, in ấn phục vụ trong buổi Hội nghị.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.