Thực hiện quy định chuyển trường đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong thời gian qua, có một số đơn vị trường học không thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 834/SGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào học tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Do đó, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trường học về việc thực hiện quy định chuyển trường đối với học sinh địa bàn tỉnh như sau:

– Hiệu trưởng các trường chỉ tiếp nhận hồ sơ, xem xét và giải quyết các thủ tục chuyển trường sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với cấp THPT, các trường trực thuộc có cấp THCS, MN THSP, TH THSP Ngụy Như Kon Tum, THCS THSP Lý Tự Trọng, THCS Liên Việt Kon Tum), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (Đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS thuộc quyền quản lý).

– Thời điểm chuyển trường: Khi kết thúc học kì 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ phải có ý kiến Giám đốc Sở GDĐT (Đối với cấp THPT, các trường trực thuộc có cấp THCS, MN THSP, TH THSP Ngụy Như Kon Tum, THCS THSP Lý Tự Trọng, THCS Liên Việt Kon Tum), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (Đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS thuộc quyền quản lý).

Như vậy, nếu không đúng các Hướng dẫn trên, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết các thủ tục chuyển trường.

Xem Công văn số 834/SGDĐT-GDTrH.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.