Toàn bộ thông tin về tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 tại huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cụ thể như sau:

Cô và trò Trường TH Số 2 thị trấn Plei Kần. Ảnh minh họa.

1. Đối tượng tuyển sinh

– Tuyển sinh vào lớp mầm non, lớp 1: Là những học sinh trong độ tuổi quy định (kể cả học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật không có điều kiện học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt).

– Tuyển sinh vào lớp 6: Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định.

2. Độ tuổi tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi theo quy định hiện hành (Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).

3. Thời gian tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6: Hoàn thành trước 30/7/2022 (Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Các trường thực hiện ngay sau khi hoàn thành Kế hoạch giáo dục học kỳ II, trước ngày 25/5/2022).

4. Địa điểm tuyển sinh: Tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

5. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp mầm non, lớp 1 gồm:

– Đơn xin nhập học;

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc hoặc giấy xác nhận của cơ quan chức năng về thông tin cư trú (không cần chứng thực); riêng các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thị trấn Plei Kần phải chứng thực (hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Các loại hồ sơ, thủ tục có liên quan khác (nếu có).

6. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 gồm:

– Đơn xin dự tuyển;

– Học bạ tiểu học (bản chính) hoặc hồ sơ, giấy tờ có giá trị tương đương;

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc hoặc giấy xác nhận của cơ quan chức năng về thông tin cư trú (không cần chứng thực); riêng các trường trên địa bàn Thị trấn Plei Kần phải chứng thực (hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

– Các loại hồ sơ, thủ tục có liên quan khác (nếu có).

7. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

8. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

9. Địa bàn tuyển sinh

9.1. Quy định chung

– Đối với các xã chỉ có 01 trường mầm non công lập (Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, Đăk Kan, Sa Loong, Đăk Xú, Pờ Y), 01 trường trung học cơ sở (Đăk Ang, Đăk Dục, Sa Loong, Pờ Y) và các trường phổ thông có nhiều cấp học (Đăk Nông, Đăk Xú, Đăk Kan): Tuyển sinh hết số học sinh trong độ tuổi có hộ khẩu tại địa bàn xã nơi trường đóng chân.

– Đối với các trường mầm non tư thục, dân lập: Tuyển sinh trẻ từ 3 tháng đến 5 tuổi. Tuyển sinh theo nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn huyện phù hợp với các điều kiện đáp ứng của nhà trường; khuyến khích tăng số lượng tuyển sinh trẻ dưới 3 tuổi.

* Để đảm bảo học sinh không tham gia dự tuyển trái tuyến:

– Các trường học thực hiện nghiêm việc nghiệm thu, bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1, học sinh lớp 5 lên lớp 6 theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT;

– Các trường trên địa bàn các xã tuyên truyền để phụ huynh yên tâm, tin tưởng cho học sinh dự tuyển, nhập học tại các trường đóng chân trên địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền phụ huynh không tham gia dự tuyển trái tuyến tại các trường trên địa bàn thị trấn Plei Kần;

– Các trường trên địa bàn thị trấn Plei Kần:

+ Căn cứ vào hồ sơ điều tra phổ cập giáo dục, thống kê – lập danh sách học sinh trong độ tuổi theo từng địa bàn tuyển sinh, báo cáo bằng văn bản gửi UBND Thị trấn và Phòng GD&ĐT trước thời gian tổ chức tuyển sinh (qua bộ phận Văn phòng và chuyên môn các bậc học);

+ Tiến hành tuyển sinh theo đúng danh sách học sinh đã thống kê nêu trên và theo Địa bàn được quy định tại Mục 3.2 Kế hoạch này. Trong trường hợp cần thiết (khi phát hiện những học sinh hợp thức hoá hồ sơ sai quy định, học sinh không nằm trong danh sách điều tra, thống kê nêu trên), yêu cầu đối tượng tham

gia dự tuyển cung cấp thêm giấy xác nhận học sinh là người thực sự sinh sống tại địa bàn (xác nhận của tổ dân phố/thôn);

+ Tạm thời không tuyển sinh đối với học sinh không thuộc địa bàn tại Mục 3.2 Kế hoạch này. Trường hợp đã tuyển sinh hết số học sinh theo địa bàn quy định, nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện để tuyển thêm số học sinh trái tuyến (các điều kiện đáp ứng được như: cơ sở vật chất, phù hợp với Kế hoạch biên chế lớp học, biên chế giáo viên, …), các trường phải báo cáo và chỉ thực hiện khi được sự thống nhất bằng văn bản của Phòng GD&ĐT.

+ Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý cấp trên nếu thực hiện tuyển sinh sai quy định.

9.2. Quy định địa bàn đối với các xã, thị trấn có từ 02 trường trở lên (cùng một cấp học)

a) Tuyển sinh vào các lớp mầm non

– Trường Mầm non Hoa Hồng: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố (TDP): TDP1, TDP2, TDP3, TDP6, TDP7 – thị trấn Plei Kần.

– Trường Mầm non Bình Minh: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP4, TDP5, Thôn 6, Thôn 7 – thị trấn Plei Kần.

– Trường Mầm non Chơ Rao: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Thôn 4, Thôn 5 – thị trấn Plei Kần.

b) Tuyển sinh vào lớp 1

– Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Plei Kần: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP1, TDP4, TDP5, Thôn 6 và Thôn 7 – thị trấn Plei Kần.

– Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Plei Kần: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: TDP2, TDP3, TDP6 và TDP7 – thị trấn Plei Kần.

– Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Thôn 4 và Thôn 5 – thị trấn Plei Kần.

– Trường Tiểu học Bế Văn Đàn: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Ngọc Hải, Bắc Phong, Đăk Mế, Kon Khôn của xã Pờ Y.

– Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Măng Tôn, Tà Ka, Đăk Răng, Iệc của xã Pờ Y.

– Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Cao Sơn, Giang Lố 2, Hào Lý, Bun Ngai của xã Sa Loong.

– Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Giang Lố 1, Đăk Vang của xã Sa Loong.

– Trường Tiểu học Đăk Dục: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Dục Nhầy 1, Dục Nhầy 3, Chả Nhầy, Đăk Hú, Ngọc Hiệp, Nông Chả của xã Đăk Dục.

– Trường Tiểu học Lê Văn Tám: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Đăk Răng, Nông Kon, Đăk Si của xã Đăk Dục.

– Trường Tiểu học Đăk Ang: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk BLái, Long Zon của xã Đăk Ang. Tuyển sinh thêm số học sinh thôn Nông Chả của xã Đăk Dục nếu học sinh có nhu cầu và nhà trường đảm bảo được các điều kiện dạy học và không vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước dành cho học sinh.

– Trường Tiểu học Kim Đồng: Tuyển sinh số học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Gia Tun, Đăk Sút của xã Đăk Ang.

c) Tuyển sinh vào lớp 6

– Trường Trung học cơ sở Thị trấn Plei Kần: Tuyển sinh học sinh thuộc địa bàn tại: Thôn 4, Thôn 5, TDP1, TDP2, TDP3, TDP6, TDP7 của thị trấn Plei Kần.

– Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai: Tuyển sinh số học sinh của các thôn, tổ dân phố còn lại của thị trấn Plei Kần.

Như vậy để công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn được hiệu quả, đúng theo quy định các nhà trường cần chủ động xây dựng Kế hoạch tuyển sinh (bao gồm cả phương án tuyển thêm học sinh trái tuyến-nếu có); thành lập Hội đồng tuyển sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo rộng rãi Kế hoạch tuyển sinh; làm tốt công tác vận động nhân dân tại địa bàn đăng ký tuyển sinh cho con em đúng thời gian, địa bàn quy định. Thực hiện công tác tuyển sinh linh hoạt, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 25/7/2022.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.