Trường THPT Nguyễn Trãi (Ngọc Hồi): Thông báo số 01 – Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1202/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, về thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo về lịch thi và một số nhiệm vụ của thí sinh:

1. Về lịch thi

Lưu ý:

– Thí sinh phải đến phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 30 phút để thực hiện công tác đo thân nhiệt và làm thủ tục trước khi vào phòng thi.
– Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

2. Khai báo y tế

– Yêu cầu tất cả thí sinh tham gia dự thi phải khai báo y tế trước khi tham gia kỳ thi. Thí sinh có thể in và khai báo theo tờ khai (có mẫu đính kèm, nộp cho giám thị vào buổi học quy chế thi chiều 24/7/2021) hoặc khai báo theo mẫu trực tiếp tại phòng học quy chế thi, chiều 24/7/2021.

– Thí sinh sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi và được phân luồng hướng di chuyển đến phòng thi theo hướng dẫn của điểm thi.

– Tất cả thí sinh phải tuân thủ nghiêm phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc “5K”; không tụ tập quá 10 người, trừ phòng thi.

>> Tải về Phiếu khai báo y tế

Nguồn bài viết: Trường THPT Nguyễn Trãi.