[Video] Trường Tiểu học Nguyễn Huệ với Chương trình sữa học đường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum được quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và công ty Đầu tư phát triển và kinh doanh Golj Long Thành tài trợ uống sữa miễn phí 1 năm (năm học 2018-2019).

Trường TH Nguyễn Huệ.