Bài nghe: Kiểm tra Anh văn THCS cuối học kì I năm học 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài nghe kiểm tra Anh văn cuối học kì I năm học 2016-2017 cấp THCS đã được tổ chức theo kế hoạch vào ngày 17/12/2016, chúng tôi đăng tải lại để các bạn và các em học sinh quan tâm có thể tham khảo học tập.

1. English 6 – Listening Test:

2. English 7 – Listening Test:

3. English 8 – Listening Test:

4. English 9 – Listening Test:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.