Câu hỏi thường gặp năm học 2018-2019 khi quản trị Hệ thống phần mềm CSDL Khối mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau đây là các giải đáp cho một số thắc mắc trong qua trình quản trị hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu của cấp học mầm non.

Tải file đính kèm

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.