Demo tiết giảng mẫu Tiếng Anh 4 Tập 2: Tiết 1/ Unit 11/ Lesson1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết dạy mẫu này do Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam Phối hợp với NXB Macmillan tổ chức quay, dựng phim theo sách giáo khoa tiếng Anh 3, 4, 5 trông một Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anhh cấp tiểu học và đã đưa lên mạng để giáo viên trên toàn quốc sử dụng.

Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc lựa chọn các kỹ thuật và phương pháp dạy học giúp truyền tải tới học sinh những nội dung trong sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học một cách hiệu quả nhất, đồng thời tạo hứng thú và không khí sinh động trong giờ học tiếng Anh.

Demo tiết giảng mẫu Tiếng Anh 4 Tập 2: Tiết 1/ Unit 11/ Lesson1.

 Mời xem thêm các tiết dạy khác: