Huyện Ngọc Hồi: Giáo viên THCS được tham gia giám sát kiểm tra cuối năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng các trường THCS (trên cùng địa bàn với cơ sở giáo dục tiểu học) quyết định phân công giáo viên của trường đến tại các trường tiểu học tham gia giám sát coi và chấm bài kiểm tra hai môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cuối năm học 2019-2020.

Để có cơ sở đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện, ông Vũ Việt Thắng – Phó trưởng Phòng GD&ĐT vừa ký ban hành Văn bản về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2019-2020 cấp tiểu học và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học chủ động bố trí, sắp xếp lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 theo nội dung chương trình của từng môn học cho phù hợp với kế hoạch năm học đã được điều chỉnh. Thời gian kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày 11/7/2020.

Phòng GD&ĐT cho phép Hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 theo quy định. Cụ thể:

Việc ra đề kiểm tra đối với môn Toán và Tiếng Việt cần đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Thông tư 22; phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh của từng khối lớp; đề được thiết kế theo 4 mức (mức 1: 40%; mức 2: 30%; mức 3: 20%; mức 4: 10% – các trường chọn tỉ lệ theo 4 mức cho phù hợp tùy đối tượng học sinh, chương trình thực hiện và điều kiện vùng miền); đề kiểm tra gồm các câu hỏi và bài tập (có trắc nghiệm và tự luận), phân hóa được đối tượng học sinh; đề và đáp án đảm bảo tính chính xác, khoa học, được diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không gây hiểu nhầm; đánh giá được kết quả học tập, năng lực thực chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Việc ra đề kiểm tra đối với môn Tiếng Anh cần đảm bảo cấu trúc đề đầy đủ phần nghe, phần nói, phần đọc và viết để đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh theo 4 mức được quy định tại Thông tư 22.

Đối với các môn còn lại và các hoạt động giáo dục việc ra để kiểm tra thực hiện đúng quy định tại Thông tư 22.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học (có kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22) chịu trách nhiệm chấm bài kiểm tra và đánh giá kết quả. Việc chấm bài kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư 22. Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế của học sinh, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên, cha mẹ học sinh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong hè; đồng thời bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới. Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá, giáo viên trả lại bài kiểm tra cho học sinh. Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 bất thường so với kết quả đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Đối với những trường có từ hai giáo viên trở lên dạy môn Toán và môn Tiếng Việt ở khối lớp 5, yêu cầu bài kiểm tra phải được đổi chéo để chấm. Việc chấm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 phải khách quan, trung thực, không vì “bệnh” thành tích của đơn vị làm sai lệch kết quả thực chất.

Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng các trường THCS (trên cùng địa bàn với cơ sở giáo dục tiểu học) quyết định phân công giáo viên của trường đến tại các trường tiểu học tham gia giám sát coi và chấm bài kiểm tra hai môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cuối năm học.

Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách, riêng lớp 5 có giáo viên trường THCS giám sát, yêu cầu giáo viên coi kiểm tra và giám sát phải nghiêm túc, khách quan, trung thực; tuy nhiên cần tạo tâm lý để học sinh làm bài kiểm tra thoải mái, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.

Việc chấm bài phải chính xác, đúng đáp án, công bằng, khách quan để đánh giá được kết quả thực chất của học sinh. Từ đó, có các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đối với từng trường tiểu học.

Công tác kiểm tra cuối năm học là hoạt động chuyên môn được thực hiện định kỳ trong quá trình giáo dục nhằm nắm bắt tình hình chất lượng của học sinh để có sự chấn chỉnh việc dạy và học. Do đó, Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiểu học yêu cầu giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và học sinh trước khi kiểm tra.

Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).