Hướng dẫn báo cáo đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV trên hệ thống CSDL toàn ngành năm học 2018-2019ỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện trên hệ thống CSDL toàn ngành (tại địa chỉ http://truong.csdl.moet.gov.vn) Bộ giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện chức năng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CBQL/GV năm học 2018-2019. Để thực hiện báo cáo theo yêu cầu quý thầy cô giáo có thể tham khảo Quy trình các bước thực hiện dưới đây. Vui lòng đọc lướt tài liệu trước khi thực hiện.

Download tài liệu Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.