Hướng dẫn gửi câu hỏi trực tuyến lên Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về việc biên soạn và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thi, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Phát triển ngân hàng câu hỏi trực tuyến để chia sẻ và dùng chung trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số: 5404/BGDĐT-GDTrH về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia tại địa chỉ tracnghiem.itrithuc.vn (xem hoặc tải về Công văn 5404/BGDĐT-GDTrH Tại đây).

Sau đây là hướng dẫn về quy trình biên soạn câu hỏi trực tuyến tại địa chỉ tracnghiem.itrithuc.vn.

Bước 1: Bạn vào link http://tracnghiem.itrithuc.vn/dang-nhap để đăng nhập tài khoản

Bước 2: Bạn click vào nút “gửi câu hỏi” (màu đỏ) hoặc vào link http://tracnghiem.itrithuc.vn/gui-cau-hoi/thong-tin

Bước 3: chọn “môn học” cho câu hỏi

Bước 4: chọn “độ khó” của câu hỏi theo chương của từng lớp bằng cách di chuyển đến ô tương ứng và click vào nút “tiếp tục” màu đỏ

Bước 5: Sau khi chọn độ khó và chương, hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập câu hỏi, bạn điền thông tin và click nút “gửi câu hỏi” để kết thúc.

Nếu bạn cần nhập công thức các môn Toán, Lý, Hóa hoặc các ký tự đặc biệt, bạn click vào nút “latex

Nếu bạn cần nhập ảnh biểu đồ, minh họa… bạn click vào nút “Tải ảnh đính kèm

Lưu ý: Câu hỏi của bạn sẽ được các chuyên gia duyệt trước khi hiển thị.

Nguồn: tracnghiem.itrithuc.vn