Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vừa qua, ngày 4/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ảnh internet.

Thông tư này áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục). Đại học, trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo). Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở giáo dục cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn thiết bị: Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành; Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GDĐT (Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ và học sinh; Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng; Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ dạy, học…).

Định mức thiết bị: Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành thì căn cứ quy mô học sinh, số lớp và các quy định trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành để xác định số lượng, đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, giáo dục và chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục. Đối với thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định, cần căn cứ phù hợp với nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục; Theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt được các mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trong từng giai đoạn; Quy mô học sinh, số lớp; Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học; Nhu cầu sử dụng thực tế; Điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở đào tạo. Cụ thể, tiêu chuẩn thiết bị gồm có: Thiết bị trong các phòng thí nghiệm, phòng thực hành; xưởng/trại/trạm thực tập, thực hành, thực nghiệm; Thiết bị trong các thư viện hoặc trung tâm thông tin – thư viện, dây chuyền công nghệ phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Hệ thống điều hòa, hút ẩm, phòng cháy chữa cháy,… Định mức thiết bị được xác định theo quy mô sinh viên, giảng viên quy đổi theo định hướng phát triển của cơ sở đào tạo; Theo yêu cầu và mục tiêu của ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo; theo yêu cầu và mục tiêu của nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ; theo yêu cầu và mục tiêu của các nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu phục vụ đào tạo…

Đối với sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục – khoa học và công nghệ (gọi chung là sở giáo dục và đào tạo) căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các cơ sở đào tạo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ sở đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.