Phần mềm PMIS Online và hướng dẫn sử dụng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy cô giáo phụ trách Phần mềm PMIS Online của các đơn vị trường học xem hướng dẫn sử dụng phần mềm cụ thể dưới đây.
1. Sử dụng phân hệ PMIS
Sau khi tải về và giải nén ta có thư mục PEMIS, ta mở thư mục này sẽ có thư mục là PMIS. Muốn sử dụng phân hệ PMIS, ta mở thư mục PMIS tìm đến file PMIS.exe và kích đúp chuột để chạy chương trình. Ta có thể tạo một shortcut ra màn hình (Desktop) để sử dụng cho thuận tiện hơn như Hình 1.
1
Hình 1. File PMIS.exe có kiểu file Application để chạy chương trình khi được kích hoạt và hướng dẫn tạo một shortcut ra Desktop
2. Hướng dẫn kết nối đến server.
Trường hợp máy tính đã được cài đặt SQL server và Database ta cần dừng (stop) dịch vụ SQL server (SQLEXPRESS). Cách thực hiện như sau:
Nếu máy tính không cài SQL server (SQLEXPRESS) thì ta bỏ qua Bước 1 và thực hiện Bước 2.
Bước 1: Mở SQL server Configuration Manager.
2
Tại khung hộp thoại bên phải ta bấm chọn SQL server (SQLEXPRESS). Sau khi bấm vào nút Stop service màu đỏ phía trên để dừng dịch vụ SQL server (SQLEXPRESS).
3
Quá trình thực hiện dừng dịch vụ SQL server (SQLEXPRESS).
4
Quá trình dừng dịch vụ SQL server (SQLEXPRESS) thành công.
Bước 2: Kích hoạt chương trình PMIS (tùy người dùng).
5
Ta bấm chọn Ok. Xuất hiện hộp thoại sau:
6
Tại ô Tên máy chủ nhập: pemis.kontum.edu.vn,1433SQLEXPRESS
7
Sau đó bấm Kiểm tra lại kết nối
8
Quá trình kết nối thành công, bấm OK và bấm Ghi
Lưu ý: Sau khi bấm Ghi từ lần sử dụng sau chương trình sẽ tự ghi nhớ và người dùng không phải thực hiện lại các thao tác trên.
9
Tiếp tục bấm Ok. Chương trình sẽ tự động thoát. Khi đó ta sẽ kích hoạt lại chương trình PMIS để sử dụng bình thường.
Để sử dụng chương trình PMIS các đơn vị đăng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cung cấp.
Mời tải về Chương trình cài đặt và Hướng dẫn chi tiết Tại đây hoặc Tại đây.
Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.