Trưởng Phòng GDĐT khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/4/2020, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã ký quyết định số 04/QĐ-PGDĐT khen thưởng cho 108 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, có 05 cá nhân là Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng, 75 giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và 27 học sinh tiểu học, THCS được Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen và tiền thưởng theo quy định vì đã có nhiều nỗ lực nổi trội trong công tác cũng như trong học tập và rèn luyện; đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của ngành.

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.